Chcemy Ci pomóc w realizacji marzeń, dlatego oferujemy kredyty ratalne, które są łatwym i szybkim sposobem na zakupy. Do tej pory z oferty skorzystało prawie 4 miliony kredytobiorców. KREDYT Do 8 000,00 zł BEZ ZAŚWIADCZEŃ!

Oszczędność i wygoda:

 • Formalności ograniczone do minimum – możliwość uzyskania nawet „kredytu na dowód”.
 • Nie są wymagane żadne dodatkowe zabezpieczenia (poręczycieli, weksli).
 • Spłacać raty można za pomocą:
   przekazu pocztowego
   przelewu
   w punktach sieci VIA Moje Rachunki znajdujących się w placówkach handlowo-usługowych na terenie całego kraju
 • Klient pokrywa tylko koszt ubezpieczenia od śmierci lub trwałej niezdolności do pracy (0,2% miesięcznie)

Możliwości:

 • Kredyt nawet do 30 000 PLN.
 • Kredyt można otrzymać już przy dochodach od 380 PLN netto.
 • Można dopasować dzień spłaty rat do terminu otrzymywania wynagrodzenia.
 • W celu podwyższenia wysokości kredytu można swoje dochody połączyć z dochodami małżonka.
 • Można spłacić część lub całość kredytu przed wyznaczonym terminem. Bezpieczeństwo:
 • Opcjonalnie można dodatkowo ubezpieczyć swój kredyt za niewielką dodatkową opłatą:
   od ryzyka utraty pracy (bezrobocia)
   od czasowej niezdolności do pracy, od poważnego zachorowania
 • W ramach ubezpieczenia spłacimy Twój kredyt w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.
 • Wymagane dokumenty:

 • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: Aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące.
 • emeryci i renciści: Ostatni odcinek emerytury (renty) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji.
 • prowadzący gospodarstwo rolne: Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa lub nakaz płatniczy oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub kserokopia* ostatniego dowodu wpłaty podatku rolnego.
 • prowadzący działalność gospodarczą: Kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz kserokopie* dowodów wpłaty podatku dochodowego za ostatnie trzy miesiące.
 • inne źródła dochodu: Według indywidualnych ustaleń.
 • Jeżeli już korzystałeś z zakupów na raty w naszym systemie i terminowo spłacałeś raty, oferujemy Ci szereg przywilejów. Aby sprawdzić, czy możesz z nich skorzystać – prosimy zadzwoń.